Условия за ползване на ИМОТЕН ЦЕНТЪР ЕООД

1. Условия

Щом установите достъп до imoten-center.com , то това означава, че сте съгласни да изпълнявате нашите условия за ползване, всички приложими закони и разпоредби и носите отговорност за спазването на всички приложими местни закони. В случай, че не сте съгласни да изпълните и спазвате посочените условия, разпоредби и закони, изрично Ви се забранява посещение и използване на нашия уебсайт. Всички материали в този сайт са защитени от приложимото право за авторско право и търговски марки.

2. Използване на лиценза

Разрешаваме Ви само временно да направите едно копие от материалите (снимки, текст, видео и други) на уебсайта imoten-center.com за лично, но некомерсиално разглеждане. Това не се счита за прехвърляне на собственост, а само даване на разрешение /лиценз/ и съгласно този лиценз Вие не можете: да правите промяна или копия на материалите; да използвате материалите за никакви търговски цели или за каквото и да било публично изложение (търговско или некомерсиално); да декомпилирате или променяте какъвто и да е софтуер, съдържащ се в уебсайта на imoten-center.com; да премахвате обозначения за авторски права или каквито и да са други права за собственост на материалите; да извиршвате прехвърляне на материалите на други лица или “огледално” на друг сървър. Ако нарушите тези забрани, лицензът веднага се прекратява и това може да стане по всяко време. След като лицензът бъде прекратен от нас, се задължавате да унищожите всички материали, които сте изтеглили на електронен или хартиен носител.

3. Отказ от отговорност

Държим да отбележим, че материалите на уебсайта https://imoten-center.com предоставяме само и единствено на база и в смисъл “както е”. ИМОТЕН ЦЕНТЪР ЕООД не дава никакви гаранции, изразени или подразбиращи се.

ИМОТЕН ЦЕНТЪР ЕООД не дава гаранция за резултата от използването на материалите на сайта си и на другите сайтове, свързани с него. Не гарантира точността и надежността им.

4. Ограничения

В никакъв случай ИМОТЕН ЦЕНТЪР ЕООД или неговите доставчици не носят отговорност за каквито и да е щети (включително, без ограничение, обезщетения за загуба на данни или печалба, или поради прекъсване на дейността), произтичащи от използването или невъзможността за използване на материалите на https://imoten-center.com Сайтът на https://imoten-center.com, дори ако ИМОТЕН ЦЕНТЪР ЕООД или упълномощен представител на ИМОТЕН ЦЕНТЪР ЕООД е уведомен устно или писмено за възможността за такива щети. Така като някои юрисдикции не позволяват ограничения на подразбиращи се гаранции или ограничения на отговорността за последващи или случайни щети, тези ограничения може да не се отнасят за вас. /

Условия за ползване са валидна от 2023-06-19

Сравнете обявите

Сравнете